Súťaž o tehotenské tričká s potlačou


KRÁSA TĚHOTENSTVÍ- súťaž

Súťaž prebieha od 1. 2. 2015 do 31. 2. 2015.

 

 • Súťažné fotografie posielajte na e-mail info@mytummy.sk najneskôr do 31. 2. 2015. Do predmetu mailu napíšte KRÁSNE TEHOTENSTVO.

 • Výhrou je tehotenské tričko so zábavným potlačou.

 • Podmienkou pre zaradenie do súťaže je zaslanie:

         1. kreatívne fotografiu, ktorá vyjadruje krásu tehotenstva

         2. uvedenie Vášho mena, doručovacej adresy a telefónneho čísla

 • Tieto údaje budú použité iba pre zaslanie výhry.

 • Fotografie, ktoré budú do súťaže prijaté, budú priebežne zverejňované na sociálnych sieťach e-shopu mytummy.cz a mytummy.sk.

 • Vyhodnotenie súťaže prebehne 15. 3. 2015.

 • Víťaza súťaže vyberie porota zložená z členov tímu My Tummy, ktorá zasadne 14.3. 2. 2015. Hodnotiť sa bude poňatie a originalita.

 • Výherca bude do siedmich dní od vyhlásenia výsledkov kontaktovaný emailom.

 • Výhra bude zaslaná výhercovi v nasledujúcej objednávke.

 • Spoločnosť NIKOLINA TEX s.r.o., so sídlom Družstevný, 755 01 Vsetín, Česká republika, IČO: 28594487

 • organizátor súťaže a prevádzkovateľ internetového obchodu My Tummy.cz a My Tummy.sk si vyhradzuje právo využitia všetkých zaslaných fotografií na marketingové účely podľa vlastného uváženia, a to po dobu 2 rokov od ukončenia súťaže. Účasťou na súťaži a zaslaním fotografie teda vyjadrujete svoj súhlas s týmito pravidlami a udeľujete oprávnenie použiť Vašu fotografiu a uviesť meno a priezvisko Vás, prípadne Vášho dieťaťa a tiež so zverejnením fotografie.

 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže fotografie, ktoré nebudú spĺňať podmienky súťaže (např.nekvalitní a rozmazané fotografie, chýbajúce výrobok). Na výhru nevzniká právny nárok.

 • Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky súťaže, rovnako tak ako výhry, súťaž odložiť, prerušiť či súťaž bez náhrady zrušiť v čase celého trvania súťaže, pričom súťažiaci nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených na účasť v súťaži.

Nájdi nás na: